• Ελληνικά
  • English

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ II – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IΙ»

Καλούνται οι φοιτητές του Η΄ Εξαμήνου που παρακολούθησαν το μάθημα «Ορθοδοντική II» να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την εξέταση του μαθήματος, μέχρι την Παρασκευή 04.09.20, στη Γραμματεία του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στο ακόλουθο mail: emargariti@dent.auth.gr

Στο mail αυτό θα πρέπει να αναγράφουν τα εξής στοιχεία:
Θέμα: «Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020»
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………
Αριθμός Μητρώου Φοιτητή:……………………………
Εξεταζόμενο μάθημα:…………………………………………

Μετά το πέρας των δηλώσεων συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος, θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της εξέτασης.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής