• Ελληνικά
  • English

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ III – Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η εκπαίδευση των φοιτητών του Θ΄εξαμήνου που έχουν εγγραφεί για την παρακολούθηση της Ορθοδοντικής III διαμορφώνεται ως εξής :

Δευτέρα 18/12 Θ2 Α΄ Υπόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων Α
Σεμινάριο – Πρόσθια και οπίσθια χασμοδοντία 12:00-14:00
Τρίτη 19/12 Θ1 Α΄ Υπόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων Α
Σεμινάριο – Πρόσθια και οπίσθια χασμοδοντία 12:00-14:00

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής