• Ελληνικά
  • English

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ IV – I ΕΞΑΜΗΝΟ

Η εκπαίδευση των φοιτητών του I΄ εξαμήνου διαμορφώνεται ως εξής :

Δευτέρα 19/03 I2 Α΄ Υπόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων B
Σεμινάριο – Λειτουργικές Συσκευές 12:00-14:00

Τρίτη 20/03 I1 Α΄ Υπόγειο, Αίθουσα Σεμιναρίων Α
Σεμινάριο – Λειτουργικές Συσκευές 12:00-14:00

Δευτέρα 26/03 I2 Κλινική 6 12:00-14:00

Τρίτη 27/03 I1 Κλινική 6 12:00-14:00

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής