• Ελληνικά
  • English

Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Το μάθημα Παθολογία και Θεραπευτική νόσων του Περιοδοντίου θα πραγματοποιείται

μέσω sky business με υπεύθυνο τον κ. Μπατά. Παρακαλείται ο υπεύθυνος του Ζ’ εξάμηνου να 

επικοινωνήσει με τον κ. Μπατά στο lbatas@gmail.com.