• Ελληνικά
  • English

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Κλινικής της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι το 2313307290 στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου.

Στο Οδοντιατρικό Τμήμα το 2310999651.

 

Ευσταθιάδου Π.