• Ελληνικά
  • English

Παράδοση δελτίου άσκησης Ακίνητης Προσθετικής

Παρακαλούνται οι παρακάτω φοιτητές :
Μπούτιου
Ταχτατζή
Καμπάνη
Καρασερίδης
Μπίκου
Χρυσόμηλου

να παραδώσουν την καρτα ασκησης φοιτητή Ακίνητης Προσθετικής στην υπεύθυνη κλινικής άσκησης κ. Μ. Κοκοτή, Επίκουρη Καθηγήτρια.

Εκ του εργαστηριου