• Ελληνικά
  • English

Παρακολούθηση Παπανικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιώ τα ονόματα για την ομάδα 07.07.20 για την κλινική άσκηση στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου.

 

Ευσταθιάδου Π.