• Ελληνικά
 • English

Παρακολούθηση Παπανικολάου

Ανακοίνωση

Οι φοιτητές 

 1. Αμπαδας Παναγιώτης Παράσχος 10563
 2. Δημόπουλος Άγγελος 10634
 3. Κατσάνος Κωνσταντίνος 10639
 4. Κουιμτζίδης Βασίλειος 10643
 5. Κοσμάτος Νικόλαος 10577
 6. Λίκκας Αλέξανδρος 10662
 7. Μπακολέας Δημήτριος 10582
 8. Τουρατζίδου 10660
 9. Λάμπη Κρυσταλία Μαρία 10578
 10.  

 Δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρέωση παρακολούθησης της δεύτερης ημέρας στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου και θα πρέπει να την συμπληρώσουν.

 

Από την Γραμματεία