• Ελληνικά
  • English

Περιστατικά Ζ’ εξαμήνου Παθολογία και Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Καλείται η επιτροπή του Ζ’ εξαμήνου να παραδώσει λίστα με όλα τα περιστατικά

των φοιτητών της Κλινικής στον κ. Βούρο. 

 

 

Από την γραμματεία