• Ελληνικά
  • English

Προαπαιτούμενα για τις εξετάσεις του Ιουνίου

Ανακοίνωση

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις του Ιουνίου για την Γναθοπροσωπική Ι, Γναθοπροσωπική ΙΙ και για το πτυχίο, όπου υπεύθυνος είναι ο καθηγητής κος Βαχτσεβάνος και ο καθηγητής κος Αντωνιάδης, οι φοιτητές την υποχρέωση που έχουν είναι να έχουν συμπληρώσει τις παρακολουθήσεις τους στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου.

Αφορά μόνο το Θ΄το Ι΄εξάμηνο και για το πτυχίο που οφείλουν την Γναθοπροσωπική Ι και Γναθοπροσωπική ΙΙ.

Οι υποχρεώσεις δεν αφορούν την Στοματική Χειρουργική του Η΄εξαμήνου.

 

Από την Γραμματεία 

της Πανεπιστημιακής Κλινικής