• Ελληνικά
  • English

Προαπαιτούμενα Περιστατικά για εξέταση στο μάθημα Βιολογιά Περιοδοντικού Οικοσυστήματος

Ενημέρωνονται οι φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου

οτι για να δώσουν το μάθημα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει δύο περιστατικά

χωρίς επανέλεγχο και να προσκομίσουν την μπλέ κάρτα στην γραμματεία με 

υπογραφή ΔΕ (δικαίωμα εξέτασης) απο μέλος ΔΕΠ.