• Ελληνικά
  • English

Προαπαιτούμενα Περιστατικά Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Ενημέρωνονται οι φοιτητές οτι η προαπαίτηση συμμετοχής 

στην εξέταση του μαθήματος Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου είναι

1 ολοκληρωμένο περιστατικό με επανέλεγχο και 1 ακόμα περιστατικό σε εξέλιξη (χωρίς την απαίτηση να έχει γίνει επανέλεγχος)

 

 

Από την γραμματεία