• Ελληνικά
  • English

Προαπαιτούμενα Περιστατικά Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου

Ενημέρωνονται οι φοιτητές οτι η προαπαίτηση συμμετοχής 

στην εξέταση του μαθήματος Παθολογία & Θεραπευτική Νόσων του Περιοδοντίου είναι

2 ολοκληρωμένα περιστατικά με επανέλεγχο.