• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔ/ΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

Κατερίνα Κουκουτσάκη

2310 999 607