• Ελληνικά
  • English

Προληπτική Οδοντιατρική- Αλλαγή ημέρας και ώρας εξέτασης.

Η εξέταση του μαθήματος Προληπτική Οδοντιατρική με κωδικό (10 04 05 C) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Ιουνίου και ώρα 18:00-20:00.