• Ελληνικά
  • English

Προληπτική Οδοντιατρική

Όλοι οι φοιτητές θα εξεταστούν στις 09:00, δεν χρειάζεται να δηλώσετε γκρουπ. Θα χρησιμοποιηθούν παραπάνω αίθουσες.