• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ “ΒΙΟΫΛΙΚΑ Ι”

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, ώρα 08.00-09.00, στην Αίθουσα Παραδόσεων Α’ Υπόγειο, θα γίνει η αναπλήρωση του μαθήματος “Σύνθετες Ρητίνες” από τον κ. Π. Κούρο.

από τη Γραμματεία

Ελίζα Λιάκου

2310 999608