• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – Γ2 ΤΜΗΜΑ 11.00-13.00

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ COVID 19 ΣΤΗΝ κα Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής