• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΤΕΡΗΔΟΝΟΛΟΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι”

Η παράδοση του μαθήματος “Τερηδονολογία-Οδοντική Χειρουργική Ι” στις 22/11/22, 11.00-12.00, δε θα πραγματοποιηθεί.

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου