• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΠΛΗΡΩΣ

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής