• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤ3 “ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΙΚΗ” ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Το εργαστήριο του ΣΤ3 “Προκλινική Οδοντική Χειρουργική” θα γίνεται κάθε Τρίτη 14.00-16.00.

 

από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Ελίζα Λιάκου

2310 999608