• Ελληνικά
  • English

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το μάθημα της Σημειολογίας – Διάγνωσης, που γίνεται κάθε Παρασκευή  09.00 – 10.00 π.μ., στο Μπλε Αμφιθέατρο του Οδοντιατρικού Τμήματος, αύριο 08.12.2018, δε θα πραγματοποιηθεί. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για την αναπλήρωση του μαθήματος.