• Ελληνικά
  • English

ΣΤ΄εξάμηνο Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

Ανακοίνωση

Το μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής για το ΣΤ΄εξάμηνο ξεκινάει τη Δευτέρα 26.02.2018.

Επισυνάπτονται οι σχετικές ανακοινώσεις.

 

Από τη Γραμματεία του εργαστηρίου