• Ελληνικά
  • English

ΣΤ΄εξάμηνο Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική/Κλινική Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτονται οι λίστες των ονομάτων του ΣΤ εξαμήνου για την κλινική άσκηση στο εργαστήριο της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

 

Από την Γραμματεία