• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/Θ Εξάμηνο

Για τους φοιτητές του Θ εξαμήνου στο μάθημα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το φύλλο καταγραφής του ογκολογικού ασθενή για ενημέρωση κλινικοί προγνωστικοί δείκτες.

 

Από τη Γραμματεία