• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/Ι Εξάμηνο

Τα μαθήματα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζουν Δευτέρα 20.02.2017.

Η παρακολούθηση της εβδομάδας στο Παπανικολάου θα αναρτηθεί την Τετάρτη 15.02.2017.

 

Από τη Γραμματεία