• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/

Τα αποτελέσματα της προόδου για το Θ΄εξάμηνο έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου στον 7ο όροφο.

 

Από την Γραμματεία