• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο φοιτητής κος Κορλός Παναγιώτης 10378 να προσέλθει στη γραμματεία του εργαστηρίου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, σχετικά με την συμμετοχή του στις εξετάσεις 06.02.2019.

 

Ευσταθιάδου Π.