• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/ Εξετάσεις Πτυχιακές

Οι παρακάτω φοιτητές να προσέλθουν στην γραμματεία του εργαστηρίου, σχετικά με την δηλωσή συμμετοχής τους στις εξετάσεις στις 02.06.2016.

Ζιούτη Άννα 10074
Τοσκα Μελανία 10005
Νταφοπούλου Στεφανία 10097
Εμμανουηλίδης Γιώργος 10071

Από την Γραμματεία