• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/Πρόοδος

Τα αποτελέσματα προόδου του Η΄εξαμήνου έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του εργαστηρίου στον 7ο όροφο.

 

 

Από την Γραμματεία