• Ελληνικά
  • English

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική/Ι2/Παπανικολάου

Ο χωρισμός για το Ι2 για τις παρακολουθήσεις στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου θα γίνει όπως εμφανίζεται στο συννημμένο αρχείο.

 

Από την Γραμματεία