• Ελληνικά
  • English

Στοματική Χειρουργική/Εικονικός Ασθενής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 10.04.2019 για το Η3 ο εικονικός ασθενής θα γίνει κανονικά 14.00-15.15.

 

Από την Γραμματεία