• Ελληνικά
  • English

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις για το μάθημα της Στοματολογίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV (εξαμηνιαία) και Ι-ΙΙ  και ΙΙΙ-IV (συνεξεταζόμενα-παλαιοί) να δηλώσουν συμμετοχή στην στο mail: harion@dent.auth.gr

Στην δήλωση θα γράφετε το ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ , το Α.Ε.Μ και για ποια Στοματολογία δηλώνετε.

Οι εξετάσεις είναι:

Στοματολογία  ΙΙ  και Ι-ΙΙ (συνεξεταζόμενο)  την Πέμπτη 08/09/22 και ώρα 11:00 – 13:00                                                                                                                                                                                                       Στοματολογία   Ι  την  Πέμπτη 08/09/22 και ώρα 13:00 – 15:00

Στοματολογία ΙΙΙ  και ΙΙΙ-IV (συνεξεταζόμενο)  την Πέμπτη 15/09/22 και ώρα 9:00 – 11:00                                                                                                                                                                                                 Στοματολογία  IV  την Πέμπτη  15/09/22 και ώρα 11:00 – 13:00