• Ελληνικά
  • English

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

  Καλούνται οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2016  το Ζ΄εξάμηνο σπουδών, να προσέλθουν στην Γραμματεία της      

Στοματολογίας στον 4ο όροφο για να κάνουν εγγραφή στο Εργαστήριο για το μάθημα της Στοματολογίας Ι. (10 07 02 c).

Οι εγγραφές θα αρχίσουν από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 .

 

 

Απο την γραμματεία του Εργαστηρίου.