• Ελληνικά
  • English

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι- ΙΙ (Η’εξάμηνο) ΝΕΑ ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ- ΕΠΙΒΑΤΙΑΝΟΥ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α   Ι-II   (Ζ-H’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΝΕΑ ΥΛΗ   ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. Ιστολογία βλεννογόνου του στόματος – σιαλογόνων αδένων  (19-47σελ)

                                                                                                          (51-57σελ)

  1. Στοιχειώδεις βλάβες βλεννογόνου – Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις

                                                                                                   (59-78 σελ)

  1. Κλινικές οντότητες που εντοπίζονται σε συγκεκριμένη περιοχή της στοματογναθοπροσωπικής χώρας και κλινικές οντότητες με πολλαπλές εντοπίσεις

 

  • Απολεπιστική χειλίτιδα
  • Διπλό χείλος
  • Συγχειλίτιδα
  • Οσχεοειδής γλώσσα
  • Τριχωτή ή μέλαινα γλώσσα
  • Μακρογλωσσία
  • Φλεγμονή των φυλλοειδών θηλών
  • Ιδιοπαθής ινωμάτωση των ούλων
  • Λευκή γραμμή
  • Περιστοματική δερματίτιδα

————————————————————————-

  • Μεταναστευτικό ερύθημα.
  • Αιμορραγική πομφολυγώδης κυνάγχη
  • Φυσιολογική μελάγχρωση
  • Λευκοίδημα
  • Ευρυαγγείες
  1. Δυσπλασίες και κληρονομικές οντότητες.
  • Αγκυλογλωσσία.
  • Γλωσσικός θυρεοειδής
  • Κοκκία Fordyce.
  • Σύνδρομο Sturge – Weber

————————————————————————–

  • Λευκός σπογγώδης σπίλος
  • Κληρονομική ινωμάτωση ούλων
  • Νευροϊνωμάτωση ή νόσος του Renklinghousen
  • Κληρονομική εντερική πολύποση ή σύνδρομο PeutzJeghers
  • Κληρονομικό αγγειοοίδημα
  1. Παθήσεις από μηχανικά, χημικά, ηλεκτρικά, θερμικά αίτια, ξένα σώματα και κύστεις.

                                          

  • Νέκρωση του βλεννογόνου από έμπαρση βελόνας για αναισθησία
  • Χρόνια δήξη βλεννογόνου
  • Υπερκεράτωση του βλεννογόνου από χρόνιο ερεθισμό
  • Χρόνιο τραυματικό έλκος
  • Ηωσινόφιλο έλκος
  • Πυογόνο κοκκίωμα
  • Ίνωμα
  • Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα
  • Τραυματικό νεύρωμα
  • Υπερώα των καπνιστών
  • Πτυχωτή ινώδης υπερπλασία
  • Ινώδεις υπερπλασίες της υπερώας

————————————————————————-

  • Ξένα σώματα

————————————————————————-

  • Κύστεις των νεογνών
  • Ρινοχειλική
  • Ρινοϋπερώια
  • Δερμοειδής
  • Επιδερμοειδής
  • Κύστεις ανατολής
  • Λεμφοεπιθηλιακές

————————————————————————–

Κύστεις των σιαλογόνων αδένων

  • Βλεννοκύστεις
  • Βατράχια
  1. Άφθες και νόσοι ή σύνδρομα που στη σημειολογία τους περιλαμβάνεται η εκδήλωση αφθών και κοκκιωματώδεις νόσοι
  • Άφθες
  • Νόσος ή σύνδρομο Αδαμαντιάδη – Βehçet
  • Αυτοφλεγμονώδεις νόσοι
  • Σύνδρομο  PFAPA

————————————————————————–

  • Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση
  • Νόσος  Crohn
  • Σαρκοείδωση
  1. Ιογενείς λοιμώξεις  Ι

Ερπητικές λοιμώξεις και όγκοι στην αιτιοπαθογένεια των οποίων εμπλέκονται ερπητοϊοί

  • Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστοματίτιδα
  • Επιχείλιος έρπης
  • Ενδοστοματικός έρπης
  • Έρπης ζωστήρας του τριδύμου νεύρου
  • Σύνδρομο Ramsey – Hunt
  • Λοιμώδης μονοπυρήνωση
  • Ιογενής ή τριχωτή λευκοπλακία
  • Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό

————————————————————————–

  • Λέμφωμα Burkitt
  • Πολλαπλό ιδιοπαθές σάρκωμα Kaposi.
  1. Ιογενείς λοιμώξεις  ΙΙ                          

           Λοιμώξεις από ιούς Coxsackie, ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και HIV

  • Νόσος  χεριών – ποδιών – στόματος
  • Ερπητική κυνάγχη

————————————————————————–

  • Εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία ή νόσος Heck
  • Μυρμηκίες ή ακροχόρδωνες
  • Οξυτενή κονδυλώματα

————————————————————————–

  •  HIV-Λοίμωξη – (ΑΙDS)
  1.  Βακτηριακές λοιμώξεις  Ι

                                                            

  • Μολυσματικό  κηρίο
  • Φυματίωση
  • Ακτινομυκητίαση
  • Ελκονεκρωτική  βλεννογονίτιδα ή  ουλοστοματίτιδα
  1.  Βακτηριακές λοιμώξεις  Ι Ι και Μυκητιάσεις

                                                                          

  • Σύφιλη

————————————————————————–

  • Καντιντίαση
  1. Νοσολογικές οντότητες που προκαλούν φάρμακα & άλλες ουσίες, ο πόνος στη στοματολογία και η κακοσμία.
  • Αλλεργικής αιτιολογίας στοματίτιδες
  • Λειχηνοειδείς αντιδράσεις
  • Μελάγχρωση και δυσχρωμίες
  • Διόγκωση ούλων από λήψη φαρμάκων

————————————————————————–

  • Νευραλγία  του τριδύμου νεύρου
  • Νευραλγία του γλωσσοφαρυγγικού
  • Άτυπη προσωπαλγία
  • Καυσαλγία

—————————————————————————

  • Κακοσμία
  1. Δερματοβλεννογόνιοι νόσοι

                     

  • Ομαλός  λειχήνας
  • Πέμφιγα
  • Πεμφιγοειδή – πεμφιγοειδές του βλεννογόνου

  ΤΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ  ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ  ΓΡΑΜΜΕΝΑ  ΜΕ  ΜΠΛΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ  ΔΕΝ  ΤΑ  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ