• Ελληνικά
  • English

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Οι φοιτητές που είναι με το ΠΑΛΙΟ πρόγραμμα σπουδών θα δώσουν την Στοματολογία ΙΙ (Η’εξαμήνου) και την Στοματολογία ΙΙΙ (Ι’ εξαμήνου) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 – 12:00.

 

Από το Εργαστήριο