• Ελληνικά
  • English

Συμπληρωματική Κλινική Περιοδοντολογίας

Οι φοιτητές Θ’ εξαμήνου που έχουν εκκρεμότητες απο το Ζ’ και Ε’ εξάμηνο να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Εργαστηρίου 

στο mail koukoutsaki@dent.auth.gr ώστε να προγραμματίσουν το ραντεβού τους. Η συμπληρωματική κλινική ξεκινάει την Δευτέρα και 

και θα είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη και ώρες 8-10 και 11-13. Οι φοιτητές θα ασκηθούν ανα ζεύγη (πάντα το ίδιο ζεύγος ανά ασθενή).

Ο τρόπος ένδυσης προσέλευσης και η χρήση ΜΑΠ στην κλινική είναι αναρτημένα στην κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής (οδηγίες για Covid-19).