• Ελληνικά
  • English

Σύγγραμα Περιοδοντολογίας Ζ’ Εξαμήνου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές Ζ’ εξαμήνου, δεν έχουν πάρει το βιβλίο της Περιοδοντολογίας

να έρθουν το συντομότερο δυνατόν στην γραμματεία του 5ου ορόφου.

 

Εκ της γραμματείας