• Ελληνικά
  • English

Το τεστ προϋπόθεση για την είσοδο στην κλινική Περιοδοντολογίας

Ενημερώνονται οι φοιτητές όλων των εξαμήνων και του Πτυχίου, ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ COVID-19. Διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην κλινική.