• Ελληνικά
  • English

Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πρώτο μάθημα τη Δευτέρα και τα τρία τμήματα θα ασκηθούν μόνο  στο φροντιστηριακό μάθημα 14.00-16.00.

Για την κλινική άσκηση θα υπάρξει νέα ανακοίνωση με την ημερομηνία έναρξης.

 

Από την Γραμματεία