• Ελληνικά
  • English

Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις εξετάσεις της Χειρουργικής Παθολογίας και Εγχειρητικής για το ΣΤ΄εξάμηνο από την ύλη εξαιρούνται τα κεφάλαια των “Δυσπλασιών” και των “Νέων Τεχνολογιών”.

 

Από την Γραμματεία