• Ελληνικά
  • English

Χειρουργική Παθολογία και Εγχειρητική ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα του ΣΤ εξαμήνου ξεκινάνε την Δευτέρα 15.02.2016.

Αναλυτικά:

ΣΤ1

κάθε Τρίτη

κλινική άσκηση 9.00-11.00

Φροντιστηριακό 14.00-16.00

Υπεύθυνος Τμήματος

ο Αναπλ. καθηγητής κος Κωνσταντίνος Βαχτσεβάνος

Αίθουσα Σεμιναρίων 3ου ορόφου

ΣΤ2

Κάθε Δευτέρα

κλινική άσκηση 9.00-11.00

Φροντιστηριακή άσκηση 14.00-16.00

Υπεύθυνος Τμήματος

ο καθηγητής κος Λάμπρος Ζουλούμης

Αίθουσα Σεμιναρίων Β΄(Α΄υπόγειο)

ΣΤ3

κάθε Τετάρτη

κλινική άσκηση 11.00-13.00

Φροντιστηριακή άσκηση 14.00-16.00

Υπεύθυνος Τμήματος

ο επικ.καθηγητής κος Γρηγόρης Βενέτης

Αίθουσα Σεμιναρίων 3ος όροφος

Συντοντιστής του Εξαμήνου ο καθηγητής κος Λάμπρος Ζουλούμης

 

Από την Γραμματεία

Ευσταθιάδου Π.