• Ελληνικά
  • English

Χειρουργική του Περιοδοντίου ύλη και προαπαιτούμενα

Η ύλη των εξέτασεων διαμορφώνεται ώς εξής:

 

Κεφάλαια:29-41

εξαιρούνται οι σελίδες που άπτονται των χειρουγικών τεχνικών σελ. 1767-1803, 1906-1934, 2015-2036.

Προαπαιτούμενα: 3 κλινικά περιστατικά ολοκληρωμένα με δυνατότητα να εκκρεμεί ένας επανέλεγχος.