• Ελληνικά
  • English

Eπείγουσα Ανακοίνωση

Καλείται   η    φοιτήτρια   

Χαϊτίδου Μαρίνα  με ΑΕΜ 10526

να επικοινωνήσει με την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μπακοπούλου Αθηνά

την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 με 14:00

στο  Εργαστήριο του 3ουορόφου

για επείγουσα προσωπική της υπόθεση.