• Ελληνικά
  • English

Eπιλογής Λεύκανση

Οι εγγραφές στο μάθημα γίνονται ηλεκτρονικά στο koulaouz@dent.auth.gr

To μάθημα θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσής του στον διδάσκοντα. 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση το επόμενο διάστημα.

Από το εργαστήριο