• Ελληνικά
  • English

Ζωγάκης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: (+30) 2310 999646

Email: paz@dent.auth.gr

Εργαστήριο: Εργαστήριο Ενδοδοντολογίας

Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

Σπουδές - Τίτλοι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1980: Πτυχίο Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1992: Διδακτορικό Δίπλωμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία:

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ακαδημαική:

• 1981 - 1998 : Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Οδοντικής Παθολογίας

και Θεραπευτικής, Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• 1998 –2017: Λέκτορας, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των

Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2018-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Παθολογίας και Θεραπευτικής των Οδοντικών Ιστών, Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδασκαλία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπερο

Τιμητικές διακρίσεις:

Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, Κοσμητεία, Α.Π.Θ.

 

Οργανωτική και Διοικητική δραστηριότητα:

 Από το 1981 έως σήμερα: Μέλος διαφόρων επιτροπών και οργάνων του

Εργαστηρίου και του Τμήματος.

 

Ερευνητική δραστηριότητα - Προγράμματα:

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια:

1. Επίδραση ενδοπεριτοναϊκών χορηγήσεων διαλύματος φθοριούχου νατρίου

στην οδοντογονία. Πειραματική ιστολογική μελέτη σε σκύλους. Λυρούδια Κ,

Μολυβδάς Ι, Λαμπριανίδης Θ, Ζωγάκης Π. 15ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό

Συνέδριο, Πορταριά Πηλίου 19-21 Μαΐου 1984.

2. Πολφικές και περιακρορριζικές μεταβολές των νεογιλών δοντιών κατά τη

διαδικασία της φυσιολογικής απορρόφησης των ριζών τους. Κολοκούρης Ι,

Ζωγάκης Π, Τζιαφάς Δ. 15ο Πανελλήνιο Παιδοδοντικό Συνέδριο, Πορταριά

Πηλίου 19-21 Μαΐου 1984.

3. Πειραματική πολφική αναχώρηση (Ιστολογική έρευνα σε σκύλους). Τζιαφάς

Δ, Κολοκούρης Ι, Ζωγάκης Π. 4ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Πάτρα

11-14 Οκτωβρίου 1984.

4. Root canal treatment of primary teeth with no permanent successors.

Lamprianidis T, Zogakis P, Molyvdas I. 3rd Endodontic World Congress,

Rome – Italy, 28 June – 1 July 1995.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά:

1. Επίδραση ενδοπεριτοναϊκών χορηγήσεων διαλύματος φθοριούχου νατρίου

στην οδοντογονία. Πειραματική ιστολογική μελέτη σε σκύλους. Λυρούδια Κ,

Μολυβδάς Ι, Λαμπριανίδης Θ, Ζωγάκης ΠΕλληνικά Στοματολογικά Χρονικά

28:141-148, 1984.

2. Οι ιστολογικές μεταβολές των νεογιλών δοντιών σκύλων κατά τη διαδικασία

της φυσιολογικής απορρόφησης των ριζών τους. Κολοκούρης Ι, Ζωγάκης Π,

Τζιαφάς Δ. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 39:303-308, 1985.

3. Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλών χωρίς διάδοχο μόνιμο δόντι. Λαμπριανίδης

Θ, Ζωγάκης Π, Μολυβδάς Ι. Στοματολογία 54:107-113, 1997.

4. Πειραματική πολφική αναχώρηση (Ιστολογική έρευνα σε σκύλους). Τζιαφάς

Δ, Κολοκούρης Ι, Ζωγάκης ΠΕλληνικά Στοματολογικά Χρονικά, 29:121-

127, 1986.

5. Παραισθησία του κάτω φατνιακού νεύρου ενδοδοντικής αιτιολογίας.

Αναφορά δύο περιπτώσεων. Μαζίνης Ε, Ζωγάκης ΠΕλληνικά

Στοματολογικά Χρονικά 50:29-34, 2006.

Διδακτορική Διατριβή:

Ακτινογραφική παρακολούθηση και ιστολογική μελέτη της αποκατάστασης

προκλητών ριζικών καταγμάτων σε μόνιμα δόντια σκύλου. Ζωγάκης Π.

Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 1992.