Συντονιστής: Οικονομίδης Νικόλαος Καθηγητής

Μέλη:

  • Ανδρεάδης Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Απατζίδου Δανάη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Λιλλής Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής
  • Νάκα Όλγα, Επικ. Καθηγήτρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας

Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ 55/1-4-2009)

Γενικές Αρχές του Οδοντιατρικού Επαγγελματικού Δεοντολογικού Κώδικα των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελσίνκι, 2002)

Κώδικας Δεοντολογίας στην Έρευνα (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. 2010)

Έντυπα Επιτροπής Δεοντολογίας