• Ελληνικά
  • English

Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στο Υπόγειο 1 του κτηρίου του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργεί η Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος. Η χρήση της υποδομής είναι δυνατή κατόπιν σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη ΑΠΘ και τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Στη Νησίδα Η/Υ υπάρχουν:

• Είκοσι ένας (21) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• CD Reader & Writer
Εκτυπωτής

Ο ανωτέρω εξοπλισμός είναι διαθέσιμος κατόπιν συνεννόησης με τον διαχειριστή της Νησίδας Η/Υ.

Η Νησίδα Η/Υ είναι διαθέσιμη καθημερινά από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 – 15.00.

 

Διαχειριστής Νησίδας:

Γεώγιος Σίμογλου,
Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

Τηλ.: +30 2310 999 502
E-mail: gsimoglou@dent.auth.gr

 

Υπεύθυνος Νησίδας:

Χρήστος Γκόγκος,
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Νησίδα Η/Υ
Κτίριο Τμήματος Οδοντιατρικής
Α΄ Υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη