Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

76791_ΕΚΠ07_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 2024_ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύνδεσμος ανάρτησης αποτελεσμάτων:

 

76791 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τo εαρινό εξάμηνο του 2024» (ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, Πρόσκληση 43522/2024 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) | ELKE (auth.gr)

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ένσταση πρέπει να είναι έγγραφη και ψηφιακά υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του ενιστάμενου/ης και υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Τμήμα με κοινοποίηση υποχρεωτικά στο prosk@rc.auth.gr.

 

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις.