Search
Close this search box.

Τμήμα Οδοντιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 – Ενεργοποίηση φοιτητικής ιδιότητας: 2/10/19 έως 11/10/2019

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του ΑΠΘ,  με το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), καλούνται από Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 να:
Βήμα 1ο: Καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ: http://register.auth.gr
 
Βήμα 2ο: Προσέλθουν με αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο στη Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής τους για έλεγχο ταυτοπροσωπίας
 
Εφόσον τα παραπάνω βήματα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα:
Βήμα 3ο: Οι εγγεγραμμένοι θα λάβουν ένα SMS με κωδικό (one-time password) που ενεργοποιεί τη  φοιτητική τους ιδιότητα (αποκτούν ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ) και τους δίνει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, συγγράμματα κ.λπ.
 
Για τυχόν δυσκολίες σχετικά με την είσοδο στο http://register.auth.gr και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων, μπορείτε να απευθύνεστε στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr ή, εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή/πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη  νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ, στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 

 1. Έλεγχος ταυτοπροσωπίας, εάν επιθυμείτε μετεγγραφή: Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μετεγγραφή και μόνο στην περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία σας για εξαιρετικούς λόγους, μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής :
  α) μέσω ΚΕΠ του τόπου κατοικίας σας, υποβάλλοντας αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής σας. Η αίτηση, με αντίγραφο ταυτότητας, μπορεί να αποσταλεί στη Γραμματεία είτε μέσω ΚΕΠ είτε με ταχυμεταφορά
  ή
  β) μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου που θα προσκομίσει στη Γραμματεία την εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, και την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων (εξουσιοδοτούντος/-ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).
  Με την ολοκλήρωση του Βήματος 2ου (έλεγχος ταυτοπροσωπίας) και εν συνεχεία του 3ου (χορήγηση κωδικών και ενεργοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας), θα μπορείτε να συμμετέχετε στη διαδικασία μετεγγραφών του τρέχοντος έτους.
 2. Εάν επιθυμείτε βεβαίωση εγγραφής: Μπορείτε, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η φοιτητική σας ιδιότητα, να υποβάλετε σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησής τους.
 3. Για την έκδοση δελτίου μειωμένου εισιτηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, έως την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Νοεμβρίου) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε η βεβαίωση εγγραφής, με την επίδειξη και της αστυνομικής σας ταυτότητας.
 4. Εάν είναι λανθασμένα τα στοιχεία σας:

Εάν, κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας:  
α) έχετε καταχωρήσει λανθασμένο ΑΜΚΑ ή/και  δεν αντιλήφθηκατε ότι δεν επιστρέφονταν τα προσωπικά σας στοιχεία ολοκληρωμένα ή ορθά (π.χ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), με αποτέλεσμα να τα αποδεχθείτε ως ορθά, προχωρώντας σε οριστική υποβολή, ή
β) έχετε προβεί σε αλλαγή ΑΔΤ μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού σας, οπότε ο ΑΔΤ που έχει καταχωρηθεί στα Π.Σ. των πανελλαδικών εξετάσεων δεν είναι πλέον σε ισχύ,
γ) έχει δηλωθεί λανθασμένα τυχόν προηγούμενο Τμήμα/Σχολή φοίτησης
θα μπορέσετε να επικαιροποιήσετε/συμπληρώσετε ή διορθώσετε όσα στοιχεία θα τους επιτρέπει η καταχώρηση αυτών στο http://register.auth.gr
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία θα ελεγχθούν, θα ταυτοποιηθούν και θα επικαιροποιηθούν κατά την προσέλευσή σας στη Γραμματεία, με τα εκάστοτε απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία δύναται να ζητήσει η Γραμματεία κατά την κρίση της.
 

 1. Εάν έχετε υποβάλει αίτηση διαγραφής στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ:

α) είτε από το ΑΠΘ για εγγραφή σε άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
β) είτε από άλλο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για εγγραφή στο ΑΠΘ,
δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία επιπλέον ενέργεια (π.χ. να υποβάλετε αίτηση διαγραφής στο Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι/-ες). Τα απαραίτητα για τη διαγραφή δικαιολογητικά θα διακινηθούν υπηρεσιακά, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους.

 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ